Nazwa
Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-02

Kto może załatwić sprawę: 
Każdy zainteresowany.

Formularz wniosku:

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 059), lub pobrać stąd:

Metryka Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika [pdf - 19 KB]
 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki): 

    • wniosek;
    • w przypadku pełnomocnika- oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;
    • w przypadku firm i organizacji- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:  
Przy najbliższym opracowywaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Parter, pokój 059.

Telefon, e-mail:
32 439 20 56, mpu@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami).

Tryb odwołania:  
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta.
Przy uzupełnianiu braków formalno- prawnych można korzystać z gotowych formularzy, które można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 059), lub pobrać stąd:

Metryka Formularz uzupełnienia braków formalno-prawnych we wniosku. [pdf - 19 KB]

Metryka Pełnonocnictwo [pdf - 17 KB]

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł chyba, że jego złożenie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 ze zmianami). Opłatę należy uiścić w kasie budżetowej (I piętro, sala 151), lub na konto nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.