Nazwa
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularz
Opis usługi został przeniesiony na platformę SEKAP i dostępny jest pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=33764