Nazwa
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Komórka prowadząca
Opis usługi został przeniesiony na platformę SEKAP i dostępny jest pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56798