Nazwa
Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika lub udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-11-17
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o udzielenie patronatu honorowego lub udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
Metryka Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika [pdf - 25 KB]

Załączniki:
Szczegółowy program przedsięwzięcia.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Wniosek o honorowy patronat Prezydenta Miasta Rybnika lub jego członkostwo w komitecie honorowym wraz z załącznikami należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 16
tel. 32 43 92 332, kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Zarządzenie nr 223/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania honorowego patronatu Prezydenta Miasta Rybnika lub udziału Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
 2. Regulamin przyznawania honorowego patronatu Prezydenta Miasta Rybnika lub udziału Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.