Nazwa
Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika / udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz

Kto może załatwić sprawę:
Organizator przedsięwzięcia.

Formularz wniosku:
Wniosek o udzielenie patronatu honorowego / udziału Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym  można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Kultury, lub pobrać stąd:

Metryka Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta miasta Rybnika [pdf - 22 KB]

Wypełniony i podpisany formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Szczegółowy program przedsięwzięcia.

Opłaty:
Brak.


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.


Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 14.


Telefon, e-mail:
32 439 23 32; kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 223/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania honorowego patronatu Prezydenta Miasta Rybnika lub udziału Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
2. Regulamin przyznawania honorowego patronatu Prezydenta Miasta Rybnika lub udziału Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Wniosek o honorowy patronat Prezydenta Miasta Rybnika lub jego członkostwo w komitecie honorowym wraz z załącznikami należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.