Nazwa
Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-11-17
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
Metryka Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku [pdf - 25 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Wniosek o udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

Informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 16
tel. 32 43 92 332, kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Zarządzenie nr 367/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielenia zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
 2. Regulamin określający zasady udzielenia zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.