Nazwa
Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz

Kto może załatwić sprawę:
Organizator wydarzenia.

Formularz wniosku:
Wniosek na udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku lub placu Jana Pawła II  można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Kultury, lub pobrać stąd:

Metryka Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku lub placu Jana Pawła II [pdf - 19 KB]

Wypełniony i podpisany formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak.

Opłaty:
Brak.


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.


Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 14.


Telefon, e-mail:
32 439 23 32; kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 367/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielenia zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
2. Regulamin określający zasady udzielenia zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II  na cele związane z organizacją wydarzeń.

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Wniosek na udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku lub placu Jana Pawła II należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.