Nazwa
Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Kto może załatwić sprawę:
Organizator imprezy.

Formularz wniosku:
Wniosek dotyczący zawiadomienia Prezydenta Miasta Rybnika o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu), w Wydziale Kultury, lub pobrać stąd:
Metryka Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej [pdf - 19 KB]

Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii UM.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Zawiadomienie należy złożyć na 30 dni przed planowaną datą imprezy.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 14.

Telefon, e-mail:
32 439 23 32; kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. - O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 406 ze zm.)

Tryb odwołania.
Brak.

Uwagi:
Brak.