Nazwa
Przydział lokalu mieszkalnego
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Kto może załatwić sprawę:
Osoba, która udokumentuje zamieszkiwanie na terenie Rybnika z zamiarem stałego pobytu.

Formularz wniosku:
Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego można otrzymać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 17 (parter, pokój 19) lub pobrać stąd:
Metryka Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego [pdf - 225 KB]

Metryka Zaświadczenie o dochodach [pdf - 48 KB]

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Dochody brutto z ostatnich 3 miesięcy,
2. Udokumentowana zdolność do pokrycia kosztów remontu.

Zasady postępowania i opłaty:
Wniosek wolny od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Do miesiąca od zaopiniowania przez Komisję Mieszkaniową, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej potwierdzenie złożenia wniosku we wcześniejszych latach oraz potwierdzenie opisu lokalu przez Administratora budynku.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Kościuszki 17, parter, pokój 19.

Telefon, e-mail:
32 439 22 48 oraz 32 439 22 47; mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zmianami).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik (t.j. - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8162).

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Brak.