Nazwa
Przedłużenie umowy najmu
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Kto może załatwić sprawę:
Lokator w ramach najmu socjalnego lokalu z zasobu Miasta Rybnika.

Formularz wniosku:
Wniosek o przedłużenie umowy najmu można otrzymać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 17 (parter, pokój 19 ) lub pobrać stąd:
Metryka Wniosek o przedłużenie umowy najmu. [pdf - 1637 KB]

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Dochody brutto z ostatnich 6 miesięcy.

Zasady postępowania i opłaty:
Wniosek wolny od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Do miesiąca od zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Najemca zobowiązany jest uzyskać z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ADM-u odpowiedniego do miejsca zamieszkania) potwierdzenie opisu lokalu. 

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Kościuszki 17, parter, pokój 19.

Telefon, e-mail:
32 439 22 48 oraz 32 439 22 47; mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 800/L/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (tj. DZ. Urz. Woj. Śl. Z 2018 r., poz. 5762 ze zmianami.)

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Umowę najmu socjalnego lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.