Nazwa
Udostępnienie miejsca pochówku zwłok w "Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika"
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2010-05-05

Kto może załatwić sprawę:

Każda zainteresowana osoba lub postępowanie jest prowadzone z urzędu.

Formularz wniosku:
Wniosek o udostępnienie miejsca pochówku należy sporządzić własnoręcznie. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Dokumenty potwierdzające zasługi uprawniające do pochówku w „Alei Zasłużonych”.

Opłaty:
Brak. 

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Urząd miasta uzgadnia miejsce pochówku z administratorem cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, pokój 013

Telefon, e-mail:
32 439 20 13; rybnik@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 44/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2006 r. - W sprawie chowania zmarłych w „Alei Zasłużonych dla miasta Rybnika” na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70 B.

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Brak.