Nazwa
Zamiana mieszkania z kontrahentem
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Kto może załatwić sprawę:
Najemcy lokali tworzących zasób mieszkaniowy Miasta Rybnik, najemcy lokali mieszkalnych z innych zasobów mieszkaniowych posiadających tytuł prawny oraz właściciele domów.

Formularz wniosku:
Wniosek o zamianę mieszkania z kontrahentem można otrzymać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 17 (parter, pokój 19 ) lub pobrać stąd: 
Metryka Wniosek o zamianę mieszkania. [pdf - 922 KB]


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak.

Zasady postępowania i opłaty:
Wniosek wolny od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Do miesiąca od zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Kościuszki 17, parter, pokój 19.

Telefon, e-mail:
32 439 22 48 oraz 32 439 22 47; mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 800/L/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (tj. DZ. Urz. Woj. Śl. Z 2018 r., poz. 5762 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Spraw Mieszkaniowych osobiście.