Nazwa
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków.
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-06-10
Powstaje baza źródeł ogrzewania.
 
Każdy ma obowiązek zgłosić swój budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i zadeklarować czym ogrzewa swój dom. 
 
Termin złożenia deklaracji:
- dla istniejących budynków - do 30 czerwca 2022 r.
- dla nowo powstałych oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania - 14 dni.
 
Materiały do pobrania: 
 
Więcej informacji tutaj: