Nazwa
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków.
Komórka prowadząca
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2022-01-13
Powstaje baza źródeł ogrzewania.
 
Każdy ma obowiązek zgłosić swój budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i zadeklarować czym ogrzewa swój dom. 
 
Czas na zgłoszenie upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.
 
Materiały do pobrania: 
 
Więcej informacji tutaj: