Nazwa
Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2017-09-04

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel pojazdu lub osoba upoważniona.

Formularz wniosku:

Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym można otrzymać w Wydziale Komunikacji, lub pobrać stąd:


Metryka Pobierz wniosek na zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego pojazdu. [pdf - 19 KB]
Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji.

Wymagane dokumenty (załączniki):

  1. zaświadczenie z badania technicznego wraz z opisem przeprowadzonych zmian;
  2. dowód rejestracyjny pojazdu;
  3. karta pojazdu - jeżeli była wydana;
  4. polisa OC.

Opłaty:

Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego wynosi 73,50 zł - tylko w przypadku braku możliwości wpisu zmian w dotychczasowy dowód. Opłata ewidencyjna wynosi 1,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest natychmiast na miejscu lub do 14 dni - jeśli konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

parter, sala 062.

Telefon, e-mail:

32 439 20 92; rybnik@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami).

Tryb odwołania:

Brak.

Uwagi:

Brak.