Nazwa
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2017-09-04

Kto może załatwić sprawę:
Właściciel pojazdu.

Formularz wniosku:
Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym można otrzymać w Wydziale Komunikacji, lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. [pdf - 19 KB]

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. dokumenty potwierdzające zmianę stanu faktycznego, powodujące zmianę danych dowodzie rejestracyjnym;
2. dowód rejestracyjny pojazdu;
3. karta pojazdu - jeżeli była wydana.

Opłaty:
Opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego wynosi 54,50zł (w tym opłata ewidencyjna 0,50zł). Dodatkowo za wydanie pozwolenia czasowego 18,50zł (w tym opłata ewidencyjna 0,50zł).

Opłata ewidencyjna wynosi 1,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawa załatwiana jest natychmiast na miejscu lub do 14 dni - jeśli konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, sala 062

Telefon, e-mail:
32 439 20 72; rybnik@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami).

2. § 14 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., nr 186, poz. 1322 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.