Nazwa
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-06-26
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
Metryka Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego lub dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym [pdf - 112 KB]

Załączniki:
 1. Dokumenty potwierdzające zmianę stanu faktycznego, powodujące zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Sprawa załatwiana jest natychmiast na miejscu lub do 14 dni - jeśli konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.

Opłaty
 1. Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego wynosi 54,50 zł (w tym opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 2. Dodatkowo za wydanie pozwolenia czasowego 18,50 zł (w tym opłata ewidencyjna 0,50 zł).
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 062
tel. 32 43 92 072, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).