Nazwa
Dzierżawa nieruchomości gminnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-09-05

Kto może załatwić sprawę:

Każda osoba.

Formularz wniosku:

Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy sporządzić własnoręcznie.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Mapa z zaznaczonym terenem, który ma zostać wydzierżawiony, lub jego dane geodezyjne.

Opłaty:

Wniosek jest zwolniony z opłat.
Po zawarciu umowy - czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości lub rolny - jeśli tak określono w umowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Wydział Mienia w razie potrzeby uzyskuje z wydziałów: Architektury, Geodezji i Kartografii, Dróg oraz Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, informacje o terenie przeznaczonym na dzierżawę.
Zawarcie mowy poprzedza obowiązek sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 miesiące, dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 3 lata Uchwała Rady Miasta.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

parter, pokój 09

Telefon, e-mail:

32 439 20 19, 32 439 20 89; mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2015r., poz. 1774);
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2016r., poz. 360).

Tryb odwołania:

Brak.

Uwagi:

Brak.