Nazwa
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-09-28

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości przyległej.

Formularz wniosku:

Wniosek o sprzedaż bezprzetargową należy sporządzić własnoręcznie.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Mapa z zaznaczonym terenem, który ma zostać wykupiony, lub jego dane geodezyjne.

Opłaty:

Brak. 

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie odpowiedzi - do 1 miesiąca. Zakończenie sprawy zależne od: stanu prawnego nieruchomości, konieczności jej podziału, harmonogramu sesji Rady Miasta, wyceny.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Wydział Mienia w razie potrzeby uzyskuje z wydziałów: Architektury, Dróg oraz Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, informacje o terenie przeznaczonym na sprzedaż.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

parter, pokój 5.

Telefon, e-mail:

32 439 20 25; mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2015r., poz. 1774).

Tryb odwołania:

Brak.

Uwagi:

Brak.