Nazwa
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-07-14
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gminnych sporządzony własnoręcznie.

Załączniki:
Mapa z zaznaczonym terenem, który ma zostać wykupiony, lub jego dane geodezyjne.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miasta Rybnika
    ul. Bolesława Chrobrego 2
    44-200 Rybnik
  3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
  4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Udzielenie odpowiedzi - do 1 miesiąca. Zakończenie sprawy zależne od: stanu prawnego nieruchomości, konieczności jej podziału, harmonogramu sesji Rady Miasta, wyceny.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Mienia
ul. Zamkowa 5, II piętro, pokój 23
tel. 32 43 92 183, mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).