Nazwa
Sprzedaż mieszkań
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-06-01

Kto może załatwić sprawę:
Najemca lokalu mieszkalnego w budynku, w którym prowadzona jest sprzedaż mieszkań.

Formularz wniosku:
Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego można otrzymać w Wydziale Spraw Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 17 (parter, pokój 18) oraz w ADM-ie lub pobrać stąd:
Metryka Nabycie lokalu mieszkalnego [pdf - 155 KB]

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Informacja ZGM-u w sprawie modernizacji, termomodernizacji lub remontu budynku oraz w sprawie wnoszenia przez Gminę opłat do wspólnoty mieszkaniowej.

Zasady postępowania i opłaty:
- cena sprzedaży lokalu z uwzględnieniem bonifikaty ustalana będzie przed wyznaczonym terminem umowy sprzedaży;
- koszty notarialne i sądowe pokrywa wnioskodawca.

Termin załatwienia sprawy:
4 miesiące od dnia otrzymania wyceny mieszkania.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Najemca zobowiązany jest uzyskać z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej potwierdzenie spełnienia warunków wykupu mieszkania.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, pokój 18.

Telefon, e-mail:
32 43 92 246; mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (t.j. - Dz. U. z 2018r., poz. 716).
3. Uchwała nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1321).

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Sprzedaż mieszkań przejętych wraz z najemcami od PKP S.A. , może nastąpić na rzecz tych najemców (lub ich spadkobierców) wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2000 r. - o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zmianami).