Nazwa
Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-06

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wniosek o organizacje praktyk uczniowskich i studenckich należy sporządzić własnoręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć osobiście w Centrum Organizacji Urzędu w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Centrum Organizacji Urzędu
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 207
tel. 32 43 92 207, 32 43 92 217, organizacyjny@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).