Nazwa
Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2014-08-14

Kto może załatwić sprawę:

Każdy mieszkaniec Rybnika posiadający uprawnienia do pobierania świadczeń.

Formularz wniosku:

Brak wniosku - własnoręczność podpisu potwierdzana jest na oryginalnych drukach z ZUS lub KRUS na miejscu.

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa jest załatwiana natychmiast, chyba że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

II piętro, pokój 207

Telefon, e-mail:

32 439 22 07, 32 439 22 17; organizacyjny@um.rybnik.pl

 Podstawa prawna:

Art. 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1440 ze zmianami).

 Tryb odwołania:

   Brak.

 Uwagi:

Konieczny jest osobisty kontakt pracownika Wydziału z osobą, której dotyczy dana sprawa, np. wnioskodawca przychodzi do Urzędu lub, jeśli jest to utrudnione z powodu choroby lub podeszłego wieku, pracownik potwierdza własnoręczność podpisu wnioskodawcy w jego miejscu zamieszkania.