Nazwa
Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-06

Kto może załatwić sprawę:
Każdy mieszkaniec Rybnika.

Formularz wniosku:
Brak wniosku - własnoręczność podpisu potwierdzana jest na oryginalnych drukach z instytucji ubezpieczeniowych (z tłumaczeniem na język polski) na miejscu.

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawa jest załatwiana natychmiast, chyba że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
II piętro, pokój 207

Telefon, e-mail:
32 439 22 07, 32 439 22 17; organizacyjny@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Art. 122, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 504 ze zm.).

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Konieczny jest osobisty kontakt pracownika Centrum Organizacji Urzędu z osobą, której dotyczy dana sprawa, np. wnioskodawca przychodzi do Urzędu lub, jeśli jest to utrudnione z powodu choroby lub podeszłego wieku, pracownik poświadcza własnoręczność podpisu wnioskodawcy w jego miejscu zamieszkania.