Nr wpisu
E I-8162/00001/11 z dnia 7 września 2011 r.
Nazwa
Niepubliczny żłobek: "SKRZAT" Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada
Telefon placówki
32 422 76 10
E-mail placówki
skrzat@skrzat.rybnik.pl
Liczba miejsc
120
Liczba dzieci zapisanych
120
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 6:30 do 17:00
Opłata miesięczna za pobyt
860 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
7 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
nie
Podmiot prowadzący
Skrzat Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada
(adres prowadzącego nie podlega ujawnieniu w BIP zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
NIP podmiotu prowadzącego
6421055444