Nr wpisu
E.8225.2.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
Nazwa
Niepubliczny klub dziecięcy: Bajtel - Przeczek Aneta
Telefon placówki
784 642 798
E-mail placówki
bajtel.rybnik@gmail.com
Liczba miejsc
15
Liczba dzieci zapisanych
15
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 7:00 do 16:00
Opłata miesięczna za pobyt
500 zł
Opłata miesięczna za wyżywienie
0 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
nie
Podmiot prowadzący
Bajtel - Przeczek Aneta
(adres prowadzącego nie podlega ujawnieniu w BIP zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
NIP podmiotu prowadzącego
6423033524