Data wykreślenia
2021-02-25
Nr wpisu
E.8225.9.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
Nazwa
Niepubliczny klub dziecięcy: Agnieszka Dobrowolska Klub Malucha "Balbinka"
Telefon placówki
609 029 119
E-mail placówki
agnieszka@klubmaluszkow.pl
Liczba miejsc
20
Liczba dzieci zapisanych
20
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 6:30 do 17:00
Opłata miesięczna za pobyt
590 zł
Opłata miesięczna za wyżywienie
150 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
nie
Podmiot prowadzący
Agnieszka Dobrowolska
(adres prowadzącego nie podlega ujawnieniu w BIP zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
NIP podmiotu prowadzącego
6511450641