Nr wpisu
E.8225.15.2014 z dnia 14 października 2014 r.
Nazwa
Niepubliczny klub dziecięcy: Klub Dziecięcy „Domino”
Telefon placówki
669 644 838
E-mail placówki
info@przedszkole-domino.pl
Liczba miejsc
9
Liczba dzieci zapisanych
brak danych
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 7:00 do 17:00
Opłata godzinowa za pobyt
4 zł
Opłata miesięczna za wyżywienie
120 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
nie
Zawieszenie prowadzenia placówki
od 2021-04-01 do 2022-04-01
Podmiot prowadzący
PPUH "Zupil" Andrzej Paszenda
(adres prowadzącego nie podlega ujawnieniu w BIP zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
NIP podmiotu prowadzącego
6420022997