Nr wpisu
E.8225.14.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
Nazwa
Niepubliczny żłobek: Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo
Telefon placówki
507260960
E-mail placówki
kontakt@szkrabkowo.com.pl
Liczba miejsc
60
Liczba dzieci zapisanych
60
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 7:00 do 17:00
Opłata miesięczna za pobyt
840 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
13,50 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
nie
Podmiot prowadzący
Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo
44-203 Rybnik
Żorska 238
NIP podmiotu prowadzącego
6423185961