Nr wpisu
E.8225.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Nazwa
Niepubliczny żłobek: Żłobek Wesołe Maluszki
Telefon placówki
505534552
E-mail placówki
zlobek@wesolemaluszki.pl
Liczba miejsc
40
Liczba dzieci zapisanych
36
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 6:30 do 16:30
Opłata miesięczna za pobyt
500 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
7 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
tak (udogodnienia architektoniczne)
Podmiot prowadzący
Żłobek Wesołe Maluszki Sonia Kotula
(adres prowadzącego nie podlega ujawnieniu w BIP zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
NIP podmiotu prowadzącego
6423144152