Nr wpisu
E.8225.2.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
Nazwa
Miejski Żłobek nr 2 w Rybniku (w Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 23 44-217 Rybnik)
Telefon placówki
324407720
E-mail placówki
zlobek@miastorybnik.pl
Liczba miejsc
20
Liczba dzieci zapisanych
20
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 6:00 do 16:30
Opłata miesięczna za pobyt
400 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
8 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
tak (specjalistyczna kadra, udogodnienia architektoniczne)
Podmiot prowadzący
Gmina Miejska Rybnik
44-200 Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
NIP podmiotu prowadzącego
6420010758