Nr wpisu
E.8225.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
Nazwa
Niepubliczny żłobek: Żłobek Miś
Telefon placówki
535224600
E-mail placówki
biuro@misklub.pl
Liczba miejsc
43
Liczba dzieci zapisanych
brak danych
Godziny pracy placówki
pn., wt., śr., czw., pt., od 6:30 do 17:00
Opłata miesięczna za pobyt
750 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
13 zł
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
tak (specjalistyczna kadra, udogodnienia architektoniczne)
Podmiot prowadzący
Miś spółka z o. o.
44-238 Przegędza
Mikołowska 60b
NIP podmiotu prowadzącego
6423213775