Nr wpisu
E.8225.1.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Nazwa
Niepubliczny Żłobek Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo
Telefon placówki
515699971
E-mail placówki
kontakt@szkrabkowo.com.pl
Liczba miejsc
25
Liczba dzieci zapisanych
brak danych
Godziny pracy placówki
Od poniedziałku do piątku 7.00-17.00
Opłata miesięczna za pobyt
250
Opłata miesięczna za wyżywienie
0
Dodatkowe informacje
Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
Nie
Podmiot prowadzący
Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo
44-203 Rybnik
Żorska 238
NIP podmiotu prowadzącego
6423185961