Komisja
Komisja Finansów i Rozwoju
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Finansów jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Budżetem i jego zmianami
  • Wieloletnią prognozą finansową i jej zmianami,
  • Zaciąganiem zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego,
  • Udzielaniem pożyczek z budżetu,
  • Przyznawaniem dotacji z budżetu,
  • Podatkami i opłatami lokalnymi,
  • Kierunkami i strategią rozwoju Miasta,
  • Dokumentami strategicznymi stanowiącymi o rozwoju Miasta,
  • Wynikami analiz wskazującymi na zmiany gospodarcze, społeczne, polityczne wpływające na rozwój i pozycję Miasta w regionie. 

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących finansów Miasta, które zostały skierowane do komisji.