Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Ochroną zdrowia,
  • Pomocą społeczną
  • Bezrobociem

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących zdrowia i pomocy społecznej, które zostały skierowane do komisji.