Komisja
Komisja Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Ochroną środowiska i ochroną przyrody,
  • Ochroną powietrza przed skutkami niskiej emisji,
  • Gospodarką wodno - ściekową,
  • Gospodarką odpadami innymi niż komunalne,
  • Rolnictwem, lasami i łowiectwem,
  • Geologią i górnictwem,
  • Zielenią miejską,
  • Cmentarzami komunalnymi,
  • Cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących przemysłu górniczego, ekologii i rolnictwa miasta, które zostały skierowane do komisji.