Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Gospodarowaniem mieniem komunalnym,
  • Komunalizacją mienia,
  • Planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
  • Ochroną dóbr kultury,
  • Geodezją i kartografią,
  • Rewitalizacją miasta,
  • Miejskimi programami gospodarczymi,
  • Działalnością gospodarczą.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej i działalności gospodarczej Miasta, które zostały skierowane do komisji.