Komisja
Komisja Transportu i Mobilności Miejskiej
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Transportu i Mobilności Miejskiej jest opiniowanie spraw związanych z:

  • mobilnością miejską i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców związanych z przemieszczaniem się, 
  • transportem umożliwiającym rozwój gospodarczy miasta, w tym również stwarzającym odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
  • transportem przyjaznym środowisku i niewpływającym na pogorszenie jakości życia w mieście. 

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących transportu i mobilności Miasta, które zostały skierowane do komisji.