Komisja
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Statutem Miasta,
  • Dzielnicami Miasta,
  • Ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową.
  • Wyborami powszechnymi oraz referendami,
  • Insygniami miejskimi,
  • Miejskimi wyróżnieniami honorowymi,
  • Nazwami ulic, placów oraz rond,
  • Wznoszeniem pomników,
  • Porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących samorządu i bezpieczeństwa Miasta, które zostały skierowane do komisji.