Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Komunalnej jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Mieszkalnictwem,
  • Utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta,
  • Gospodarką odpadami komunalnymi,
  • Zaopatrzeniem mieszkańców w media,
  • Odprowadzaniem ścieków komunalnych,
  • Opieką nad zwierzętami.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących gospodarki komunalnej Miasta, które zostały skierowane do komisji.