Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jest opiniowanie spraw związanych z:

  • Edukacją,
  • Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
  • Kulturą fizyczną,
  • Turystyką i krajoznawstwem
  • Ratownictwem górskim i wodnym
  • Organizacjami pozarządowymi.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących oświaty kultury i sportu Miasta, które zostały skierowane do komisji.