Komisja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Skarg, Petycji i Wniosków jest:

  • Rozpatrywanie skarg na działalność Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • Rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez mieszkańców.