Komisja
Komisja Finansów i Rozwoju
Kadencja
2024-2029
Zakres działania
Komisja Finansów i Rozwoju opiniuje sprawy związane z:

1) budżetem i jego zmianami,
2) wieloletnią prognozą finansową i jej zmianami,
3) zaciąganiem zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego,
4) udzielaniem pożyczek z budżetu,
5) przyznawaniem dotacji z budżetu,
6) podatkami i opłatami lokalnymi,
7) kierunkami i strategią rozwoju Miasta,
8) dokumentami strategicznymi stanowiącymi o rozwoju Miasta,
9) wynikami analiz wskazującymi na zmiany gospodarcze, społeczne, polityczne
wpływające na rozwój i pozycję Miasta w regionie.