Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Kadencja
2024-2029
Zakres działania
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej opiniuje sprawy
związane z:

1) gospodarowaniem mieniem komunalnym,
2) komunalizacją mienia,
3) planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
4) ochroną dóbr kultury,
5) geodezją i kartografią,
6) rewitalizacją miasta,
7) miejskimi programami gospodarczymi,
8) działalnością gospodarczą.