Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Kadencja
2024-2029
Zakres działania
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu opiniuje sprawy związane z:

1) edukacją,
2) kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
3) kulturą fizyczną,
4) turystyką i krajoznawstwem,
5) ratownictwem górskim i wodnym,
6) organizacjami pozarządowymi.