Komisja
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Kadencja
2024-2029
Zakres działania
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa opiniuje sprawy związane z:
1) statutem Miasta,
2) dzielnicami Miasta,
3) ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
4) wyborami powszechnymi oraz referendami,
5) insygniami miejskimi,
6) miejskimi wyróżnieniami honorowymi,
7) nazwami ulic, placów, rond oraz innych obiektów miejskich,
8) wznoszeniem pomników,
9) porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli.