Komisja
Komisja Transportu i Mobilności Miejskiej
Kadencja
2024-2029
Zakres działania
Komisja Transportu i Mobilności Miejskiej opiniuje sprawy związane z:

1) mobilnością miejską i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców związanych
    z przemieszczaniem się,
2) transportem umożliwiającym rozwój gospodarczy miasta, w tym również stwarzającym
    odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych
    przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
3) transportem przyjaznym środowisku i niewpływającym na pogorszenie jakości życia
    w mieście.