Dzielnica
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
 • Ewa Rostkowska
Członkowie Rady
 • Łukasz Dwornik
 • Zbigniew Gruźlewski
 • Irena Kosacka
 • Emilia Kościółek
 • Piotr Kozierko
 • Barbara Kucyniak
 • Radosław Lewandowski
 • Jerzy Milanowski
 • Urszula Oczachowska-Hajduk
 • Ryszard Pachucki
 • Tomasz Pytlik
 • Zygmunt Rzaczek
 • Sławomir Walento
 • Robert Zięba
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Roman Kowalski
Członkowie Zarządu
 • Edward Dobrzeniecki
 • Elżbieta Juźwiak
 • Szymon Tkocz