Dzielnica
Przewodniczący Rady
 • Beata Wącirz
  Telefon: 697 614 813
Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Edyta Biela
Członkowie Rady
 • Joanna Adamska
 • Zuzanna Chrzanowska
 • Sebastian Chrzanowski
 • Ewa Cichecka
 • Tadeusz Cudo
 • Danuta Hanak
 • Adam Jaszczyk
 • Krzysztof Morawiec
 • Katarzyna Woźnica
 • Michał Zydek
Przewodniczący Zarządu
 • Krzysztof Kazek
  Telefon: 502 298 433
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Agnieszka Uherek
Sekretarz Zarządu
 • Marek Gaszka