Dzielnica
Śródmieście
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
 • Dariusz Laska
Członkowie Rady
 • Krystian Bielowski
 • Urszula Grzonka
 • Lesław Konkol
 • Aleksander Larysz
 • Gabriela Nowak
 • Wojciech Pfeifer
 • Małgorzata Pomykalska
 • Tadeusz Sosna
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Agnieszka Podleśny
Członkowie Zarządu
 • Lidia Białecka
 • Kazimierz Lewczuk
 • Urszula Pietruszek