Dzielnica
Siedziba
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
 • Zofia Wilim
Członkowie Rady
 • Magdalena Bernacka-Królik
 • Iwona Gawrońska
 • Jadwiga Gierczak
 • Krzysztof Kałuża
 • Marian Podleśny
 • Kazimierz Rybka
 • Zbigniew Sagan
 • Zbigniew Sowa
 • Mariusz Wojaczek
 • Kornelia Zimoń
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Bogdan Lampert
Członkowie Zarządu
 • Edyta Godziek-Knaissi