Numer
699/XLVI/2014
Data
28 maja 2014
Dotyczy
Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2013 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
28 maja 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 6 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)