Numer
703/XLVI/2014
Data
28 maja 2014
Dotyczy
Uchylenia Uchwały Nr 675/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Kategorie
  • Komisje / Rady / Zespoły
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
28 maja 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 6 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)