Numer
708/XLVI/2014
Data
28 maja 2014
Dotyczy
Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
28 maja 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 6 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)