Ta uchwała została unieważniona w całości
Podmiot: Wojewoda Śląski
Sygnatura: NPII.4131.1.304.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Numer
722/XLVII/2014
Data
25 czerwca 2014
Dotyczy
Nadania nazwy placowi (plac Teatralny)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3766
Data ogłoszenia
7 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014-211157 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)